In English
The syllabus for FEA110 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEA110.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEA110 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEA110.pdf