In English
The syllabus for ETG509 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG509.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG509 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG509.pdf