In English
The syllabus for ETG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG506.pdf