In English
The syllabus for ETG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG505.pdf