In English
The syllabus for ETG504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG504.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG504.pdf