In English
The syllabus for ETG502 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG502.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG502 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG502.pdf