In English
The syllabus for ETG311 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG311.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG311 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG311.pdf