In English
The syllabus for ETG305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG305.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG305.pdf