In English
The syllabus for ETG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG304.pdf