In English
The syllabus for ETG000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETG000.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETG000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETG000.pdf