In English
The syllabus for ETA801 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETA801.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETA801 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETA801.pdf