In English
The syllabus for ETA504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ETA504.pdf


In Swedish
Kursplanen för ETA504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ETA504.pdf