In English
The syllabus for ENU801 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ENU801.pdf


In Swedish
Kursplanen för ENU801 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ENU801.pdf