In English
The syllabus for EEG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG506.pdf