In English
The syllabus for EEG502 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG502.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG502 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG502.pdf