In English
The syllabus for EEG501 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG501.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG501 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG501.pdf