In English
The syllabus for EEG307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG307.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG307.pdf