In English
The syllabus for EEG306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG306.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG306.pdf