In English
The syllabus for EEG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG302.pdf