In English
The syllabus for EEG300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EEG300.pdf


In Swedish
Kursplanen för EEG300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EEG300.pdf