In English
The syllabus for EE466A is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here EE466A.pdf


In Swedish
Kursplanen för EE466A finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här EE466A.pdf