In English
The syllabus for DVG577 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG577.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG577 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG577.pdf