In English
The syllabus for DVG513 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG513.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG513 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG513.pdf