In English
The syllabus for DVG512 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG512.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG512 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG512.pdf