In English
The syllabus for DVG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG506.pdf