In English
The syllabus for DVG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG505.pdf