In English
The syllabus for DVG504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG504.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG504.pdf