In English
The syllabus for DVG328 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG328.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG328 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG328.pdf