In English
The syllabus for DVG327 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG327.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG327 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG327.pdf