In English
The syllabus for DVG323 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG323.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG323 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG323.pdf