In English
The syllabus for DVG317 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG317.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG317 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG317.pdf