In English
The syllabus for DVG316 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG316.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG316 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG316.pdf