In English
The syllabus for DVG314 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG314.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG314 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG314.pdf