In English
The syllabus for DVG306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG306.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG306.pdf