In English
The syllabus for DVG013 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG013.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG013 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG013.pdf