In English
The syllabus for DVG011 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG011.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG011 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG011.pdf