In English
The syllabus for DVG009 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG009.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG009 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG009.pdf