In English
The syllabus for DVG008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DVG008.pdf


In Swedish
Kursplanen för DVG008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DVG008.pdf