In English
The syllabus for DIG701 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG701.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG701 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG701.pdf