In English
The syllabus for DIG525 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG525.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG525 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG525.pdf