In English
The syllabus for DIG523 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG523.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG523 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG523.pdf