In English
The syllabus for DIG519 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG519.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG519 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG519.pdf