In English
The syllabus for DIG518 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG518.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG518 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG518.pdf