In English
The syllabus for DIG516 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG516.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG516 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG516.pdf