In English
The syllabus for DIG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG309.pdf