In English
The syllabus for DIG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DIG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för DIG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DIG308.pdf