In English
The syllabus for DEG510 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG510.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG510 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG510.pdf