In English
The syllabus for DEG310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG310.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG310.pdf