In English
The syllabus for DEG305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG305.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG305.pdf