In English
The syllabus for DEG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG303.pdf